Kapitalafkastordningen

Vælger man at blive beskattet efter reglerne om kapitalafkastordningen vil det i sin væsentlighed betyde, at der ikke er de samme bogføringsmæssige krav, som ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen.

Kapitalafkastordningen giver mulighed for, at man kan få fuldt fradrag for sine renteudgifter i virksomheden. I det omfang kapitalafkastet overstiger nettorenteudgifterne, indebærer ordningen, at forrentningen af egenkapitalen i virksomheden beskattes som kapitalindkomst.

Derudover giver kapitalafkast-ordningen mulighed for, at man kan opspare et overskud i virksomheden, hvoraf der alene skal betales en foreløbig skat på 25%. Kapitalafkastordningen giver dog kun mulighed for at opspare op til 25% af årets overskud i virksomheden.

Kontakt os, det betaler sig…

Der er typisk mange penge at spare i skat når vi hjælper med de skattemæssige forhold omkring regnskab og virksomhedsskatteordningen/kapitalafkastordningen

Vil du have et uforpligtende tilbud?