Skat ved udlejning hus/ejerlejlighed

Vi kan hjælpe med din selvangivelse, når din ejendom/ejerlejlighed skal udlejes. Der kan flere årsager til, at man vælger at udleje sin ejendom. De fleste vedrører forældrekøb, udstationering, investering eller at man ikke ønsker at sælge sin ejendom til det nuværende prisniveau og i stedet vælger at udleje ejendommen.

Vi kan konstatere, at mange ikke er vidende om, hvilke muligheder man har, når selvangivelsen skal indberettes. Men der er også en del, som har stiftet bekendskab med den skattemæssige konsekvens ved udlejning af sit hus eller lejlighed, men alligevel må opgive at anvende reglerne optimalt, ganske enkelt fordi reglerne kan virke uoverskuelige.

Vi har igennem årene tjent rigtig mange penge til vores kunder ved at assistere med vores arbejde. Det betyder typisk, at vi både tjener vores honorar tilbage til vores kunde mange gange og samtidig slipper man selv for arbejdet omkring de skattemæssige forhold omkring ejendommen.

Vi oplever, at vores kunder beder om, at vi samtidig assisterer med den private selvangivelse (indkomst- og formueopgørelse) for at optimere de samlede skattemæssige forhold.

Hvilken ordning skal du vælge

Virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Kapitalafkastordningen

Læs mere

Personskatteloven

Læs mere

Såfremt man udlejer sit hus eller ejerlejlighed er en lejeindtægt skattepligtig. Man har til gengæld mulighed for at foretage fradrag for en række udgifter i den lejeindtægt, som modtages.

Renter på lån i huset kan fradrages. Herudover kan fradrages ejendomsskatter, forsikring, diverse udgifter til vedligeholdelse m.v.

I lovgivningen er der dog indsat nogle begrænsninger, som specielt vedrører de første år, hvor huset eller ejerlejligheden er udlejet.

Man skal ikke betale ejendomsværdiskat, når man ikke selv bebor huset.

Ved udlejning er man berettiget til at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Det betyder, at renteudgifterne kan få en større fradragsmæssig værdi.

Ønsker man ikke at anvende hverken virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, vil personskatteloven blive anvendt, hvilket som det væsentligste betyder, at renteudgifter fratrækkes i kapitalindkomsten til lavere skatteværdi.

Vi kan hjælpe når du vælger at udleje din ejendom

Der er typisk mange penge at spare i skat når vi hjælper med de skattemæssige forhold omkring regnskab og virksomhedsskatteordningen/kapitalafkastordningen. Det betaler sig…

Vil du have et uforpligtende tilbud?