Personskatteloven

Vælger man at blive beskattet efter de almindelige regler i personskatteloven, bliver man beskattet af ejendommens overskud på samme vis, som var man almindelig lønmodtager (lønindkomst). Det betyder bl.a., at man ikke kan fradrage renteudgifter vedrørende ejendommen fuldt ud i overskuddet.

Renteudgifter vedrørende ejendommen vil således blive fradraget som negativ kapitalindkomst i lighed med eventuelle øvrige private renteudgifter.

Har ejendommen et år underskud ved udlejning, vil dette kunne fradrages i anden indkomst, f.eks. hvis man har et lønmodtagerarbejde ved siden af udlejning af hus eller lejlighed.

Kontakt os, det betaler sig…

Der er typisk mange penge at spare i skat når vi hjælper med de skattemæssige forhold omkring regnskab og virksomhedsskatteordningen/kapitalafkastordningen

Vil du have et uforpligtende tilbud?